High Five Mastering

Masteringové štúdio

Mastered for iTunes

Zmastrujem vašu hudbu tak aby podliehala normám AAC+ kódovania, ktorý sa používa pri distribucií cez iTunes. Toto kódovanie je známe svojou citlivosťou na dynamiku a hlasitosť. Preto je drvivá väčšina “štandardných” digitálnych mastrov nevhodná na distribúciu cez tento servis a musí sa dopredu pripraviť na distribúciu do Mastered for iTunes obchodu.